Серебро и Аккумуляторы

Серебро на меди


цена за кг.Реле РЭС-9 (Ag) обрезь контактов

Контакты тех.серебра


Образец обрезки контактов с пластин РКМ,РКН

Технич.серебро на пластинах (целиком не покупаем)

Контакты обрезанные с РЭС-6,22,32,РС13


Контакты технич.серебра


цена за кг.СЦД 70

Пример чищенных реле на "бубочки"


Обрезанные контакты с РКМ


цена за кг.Разборка РЭН-34

Серебро с тиристоров


СЦС-5/0013

Шайба-фольга с мощных тиристоров

Технич.серебро на пластинах (целиком не покупаем)


Фольга-шайба с мощных тиристоров(серебро и посеребрёнка)

Контакты технич.серебра


цена за кг.СЦС-15


Струны Ag с АТС, МКС

СЦК-45А

Разборка РЭН-33


Контакты технич.серебра


цена за кг.Подготовка к продаже РЭС-47

СЦС-100


Ключ с АТС (тип - 1)

СЦМ-18/2025

СЦС-3


Проволока с термопар (Ag)

Серебро(фольга) с мощных тиристоров


цена за кг.СЦД-12М и СЦ-25 (расклад на подходимость)


Контакты технич.серебра


цена за кг.Контакты "бубочки" с РКМ,РКН

Образец обрезки контактов с РКМ,РКН(серебро)


Реле РМУГ и подобные

Контакты тех.серебра


цена за кг.Аккумуляторы


Пластины с контактами с РПН,РКН,РКМ


цена за кг.СЦК-45Б

Гребёнка с АТС


СЦС 3/0013

Контакты с РКМ,РКН

Серебро на меди


цена за кг.
Контакты технич.серебра


цена за кг.Амальгама (зубной порошок)

Контакты тех.серебра


цена за кг.
Молибденовые контакты

Линия обреза пластин с контактами от реле РПН, РКН, РКМ


цена за кг.Тиристор Т-143-500, Т-253-1000 и подобные


Контакты технич.серебра


цена за кг.Предохранители

СЦ 25


Переработанные контакты с РЭС

Контакты технич.серебра


цена за кг.Ключ с АТС (тип - 2)


Аккумулятор

Пластины с контактами тех.серебра

Технич.серебро на пластинах (целиком не покупаем)


РВМ -2С (разборка на серебро)

Контакты технич.серебра


цена за кг.СЦД 12М


Гребёнка с АТС